Výsledky vyhľadávania pre: Array

       7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     
       Zmysly
   
     Hrubá motorika    Jemná motorika    Stálosť predmetov    Reč a komunikácia    Poznávanie
   
     Emocionálna inteligencia     

  Jemná motorika

  Jemná motorika a prvý rôčik:


  Schopnosť ovládať svaly jemnej motoriky stojí za mnohými rutin-nými činnosťami ako sú napríklad písanie, rozprá-vanie, schopnosť odomknúť kľúčom dvere, urobiť si čaj a mnohé iné. A je to práve jemná motorika, ktorá nás ľudí odlišuje od ostatných cicavcov.
  Za pohybom, ktorý vykonávame stojí schopnosť ovládať naše svaly. Svaly hrubej a jemnej motoriky nám umožňujú byť fyzicky aktívny a ovládať naše telo.

  Logo Tiny Love
  Detský telocvik – Slnečný deň
  46.42 €
  Jemné motorické zručnosti umožňujú vykonávať presné pohyby prostredníctvom skupiny malých svalov ako sú dlane, prsty, mimické svaly, a svaly riadiace pohyb očí. Vďaka tejto schopnosti môžeme siahať na predmety, dotýkať sa ich, manipulovať s nimi, koordinovať ruky so zrakovým vnemom, rozprávať a hýbať očami.

  Schopnosť ovládať svaly jemnej motoriky stojí za mnohými rutinnými činnosťami ako sú napríklad písanie, rozprávanie, schopnosť odomknúť kľúčom dvere, urobiť si čaj a mnohé iné. A je to práve jemná motorika, ktorá nás ľudí odlišuje od ostatných cicavcov.

  Rozvoj jemnej motoriky
  Ovládanie jemnej motoriky je dokonalou súhrou nervového systému a svalov. Rozvoj jemnej motoriky si vyžaduje prostredie plné podnetov, ktoré budú precvičovať a podporovať svaly jemnej motoriky tak, aby sa tieto svaly rozvíjali podľa postupných rozvojových štádií a ruka v ruka s fyzickými možnosťami dieťaťa. Opakované precvičovanie svalov na jednej strane posiluje svaly a na druhej rozvíja mozog dieťaťa.

  Logo Tiny Love
  Multifunkčné lehátko - kolíska 3v1 - červené
  81.95 €
  Rôzne aktivity, avšak aj spôsob ich prevádzania rozvíjajú odlišné svaly jemnej motoriky. Napríklad – pri kreslení rovnej čiary sa rozvíjajú iné svaly ako pri kreslení kruhu. Postupný rozvoj svalov jemnej motoriky umožňuje dieťaťu vykonávať stále nové činnosti a tak napredovať. A tak precvičovaním kreslenia krúžkov A ZÁROVEŇ aj rovných čiar bude dobrým základom schopnosti písať. Ak dieťa nebude schopné kresliť kruhy, môže mu to v budúcnosti spôsobiť problém pri písaní oblých písmen, pretože nebudú dostatočne vyvinuté svaly na danú činnosť.

  Prirodzená motivácia a zvedavosť povzbudzujú dieťatko k aktivitám, ktoré sú pre neho obtiažne, avšak vhodná hra a cvičenie značne skvalitnia proces vývoja. Tempo vývoja je priamo závislé na zrelosti dieťatka a precvičovaní. Hrubá i jemná motorika umožňujú tak dieťaťu bez problémov ovládať rôzne prvky v jeho prostredí.

  Od zovretej pästičky ku krasopisu
  Jemná motorika dieťaťa sa vyvíja veľmi rýchlo. V prvých troch mesiacoch prevláda úchopový reflex, ktorý je zodpovedný za zovretie prstíkov, keď dieťatku vložíte do dlane nejaký predmet. Avšak koncom prvého roku života si už drobček vyberie spôsob, ako uchopiť predmet v závislosti od jeho vlastností (veľkosť, tvar) – volí medzi použitím celej ruky, oboch rúk, pinzetový úchop, pričom už v rukách udrží čokoľvek chce.

  Schopnosť dieťaťa používať jednotlivé svaly sa rozvíjajú samostatne. Na začiatku bábätká používajú rameno a ruku spolu. Neskôr už ovládajú ruku i rameno samostatne a oveľa plynulejšie a koordinovane. Začína to jednoduchým pohybom celého ramena, a pokračuje postupným samostatným ovládaním častí ramena – ruky až po prsty.

  Logo Tiny Love
  Moja prvá knižka
  14.35 €
  A nakoniec, všetky aspekty jemnej motoriky spája spoločný menovateľ - koordinácia. Časom sa deti učia a osvojujú si súvislosť a interakciu jednotlivých častí tela, ako napríklad koordináciu oko – ruka, ktorá sa rozvíja od slabej koordinácie (dieťatko nedokáže uchopiť predmet, po ktorom túži) až po úplne vyvinutú koordináciu medzi okom a rukou, ktorá umožní dieťatku čokoľvek uchopiť do ruky i prstíkov a premiestniť to. Ďalšia dôležitá koordinácia, ktorá sa vyvíja v prvom roku je schopnosť ovládať obe ruky naraz. Deti majú túto schopnosť zvládnutú, keď začnú búchať s kockami v oboch rukách, dospelí využívajú túto schopnosť napríklad pri umývaní riadov, keď už každá ruka dokáže robiť iný pohyb.

  Prechod od reflexných pohybov po plne kontrolované a plynulé pohyby vyžaduje od našich drobčekov veľmi veľa úsilia. Keď vidíte ako sa dvojmesačné bábätko snaží dočiahnuť na hojdajúcu sa hračku nad postieľkou, alebo polročné batoľa ako sa snaží stlačiť gombíček na interaktívnej hračke možno si položíte otázku – Čo ho motivuje, aby to robilo? Prečo sa nevzdá?

  Sčasti je to preto, lebo cesta rozvoja dieťatka je veľmi inštinktívna. Bábätká sa rodia s nekonečnou túžbou ovládať svoje telíčka. A tento inštinkt prevláda počas ich dobrodružnej cesty plnej pokusov a úspechov. Keď drobček prvýkrát udrie do hračky, ktorá nad ním visí a tá sa rozhojdá, keď sa mu prvýkrát podarí stlačiť tlačidlo na jeho hračke a tá vydá zvuk, alebo sa mu podarí pinzetovým úchopom chytiť drobný predmet, je to dostatočne motivujúce na to, aby to skúšalo zas a zas. Všetky tieto aktivity posilňujú a zlepšujú koordináciu a jemnú motoriku a prinášajú mu z každého pokroku nekonečnú radosť.

  Ako môžete dieťatku pomôcť?
  Stupeň rozvoja koordinácie a jemnej motoriky veľmi závisí od množstva a kvality stimulov, ktoré dávame dieťatku v prvom roku života. Čím viac si dieťatko precvičuje tieto schopnosti, tým lepšie bude ovládať jemné motorické svaly rúk a prstov. Ak nebudeme dieťa dostatočne stimulovať k používaniu týchto svalov, môže sa to odraziť napríklad v problémoch s písaním, či kreslením v neskoršom veku.

  Logo Tiny Love
  Oblúk na kočík - Príbehy pre princeznú
  28.97 €
  VY, ako rodičia môžete dieťatku pomôcť objaviť a rozvíjať tieto schopnosti množstvom motivačných cvičení a aktivít, ktoré budú pracovať s predmetmi rôznych tvarov, veľkostí, materiálov, hmotnosti, čo bude podporovať dieťa používať rôzne skupiny svalov. Čím viac rôznorodých aktivít vymyslíte – ťahanie, tlačenie, kotúľanie, tým viac budete precvičovať jeho svaly. Napríklad kvalitné interaktívne centrum (Obojstranný interaktívny rozvojový stolík) ponúka množstvo zmyslových stimulov. Trojrozmerné hračky (Ovocní kamaráti) sú tiež skvelou voľbou, pretože podporujú dieťatko k používaniu oboch rúk.

  V procese rozvoja jemnej motoriky je každé štádium veľmi dôležité a unikátne. Napríklad dvojmesačný kojenec dokáže natiahnuť rúčky pred seba, ale nie do stredu. Ak mu zavesíte hračku doprostriedka, kam nedočiahne, stratí trpezlivosť a bude ho to frustrovať. Deväťmesačné dieťa nebude ešte tušiť, ako si poradiť s triedením rôznych tvarov do krabice, ale keď dáte vrchnák preč, veselo začne jednotlivé tvary do krabice hádzať a bude si tak precvičovať jemné motorické zručnosti.

  Je dôležité, aby ste poznali základné míľniky vývoja dieťaťa, vyhnete sa tak prehnaným očakávaniam a sklamaniu. Taktiež v prípade, že sa vyskytne nejaký problém, môžete ho včas konzultovať s lekárom. Prehnané očakávania Vám môžu potlačiť radosť z pokrokov dieťatka. Čo je však dôležitejšie, tieto negatívne pocity sa prenášajú na dieťa, čo môže spôsobiť jeho slabú sebadôveru v budúcnosti.
     
  0-1m
     
  1-3m
     
  3-6m
     
  6-9m
     
  9-12m
     


  Novorodenec má prvé týždne života ručičky prevažne zovreté v päsť. Nielenže ich nedokáže ovládať, ale ani si nie je vedomý, že ich má. Keď mu vložíte do ruky predmet, silne ho zovrie v dlani. To však nie je výsledok vedomého konania, ale úchopového reflexu. Takisto nevedome dokáže predmet z ruky uvoľniť. Svaly oka sú stále veľmi slabé a kým začne bez problémov sledovať pohybujúce sa predmety, reagujú veľmi pomaly a nekoordinovane. Na druhej strane má však novorodenec silne vyvinuté svaly úst a sací reflex mu preto umožňuje sať mliečko.

  Logo Tiny Love
  Multifunkčné lehátko - kolíska 3v1 - Luxe
  99.49 €
  Keď sa budete prihovárať dieťatku v prvých týždňoch, snažte sa pomaly pohybovať hlavou zo strany na stranu, čo bude stimulovať dieťatko k sledovaniu vášho pohybu. Svaly oka môžete posilniť aj tým, že budete nad novorodencom pohybovať pestrofarebnými hračkami.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • neovláda svoje ruky, ktoré sú stále riadené reflexmi
  • keď mu vložíte do rúk predmet, pevne ho zovrie do dlane
  • dokáže sledovať pomaly sa pohybujúce predmety
  • má silne vyvinutý sací reflex
  V tomto štádiu sú svaly novorodenca silnejšie a pohyby presnejšie. Roztržité prudké pohyby hlavy sú už pomalšie a plynulejšie. Pomaly sa začínajú otvárať pästičky. Koncom tretieho mesiaca výrazne oslabne úchopový reflex, ale dieťa ešte stále nedokáže vedome chytať predmety do rúk. V tomto čase začne dieťatko udierať do hračiek, ktoré visia nad ním, čo je prvým predpokladom pre správny vývoj koordinácie oka a ruky.

  Logo Tiny Love
  Detské Kresielko - Close to Me
  142.36 €
  Na začiatku tohto obdobia si dieťa začne dávať ručičky do úst, čo je neklamným dôkazom toho, že si svoje ruky začína uvedomovať. V približne dvoch mesiacoch sú už svaly oka dostatočne silné na to, aby mohli dobre zaostriť a sledovať pohybujúce sa predmety. Dokonca už sledujú aj za pomoci otáčania hlavičky. Približne v tom istom období sa začína rozvíjať koordinácia rúk so zrakovým vnemom, keď si začne objavovať ruky ústočkami. Ak dieťa náhodne udrie do predmetu, ktorý visí nad ním, obráti ihneď naň pozornosť. Táto náhodná aktivita mu pomôže získavať nové skúsenosti s ovládaním vlastných rúk a ich pohybov. Ďalším krokom k rozvoju, ktorý nadväzuje na predchádzajúci je pokus o dočiahnutie a udretie do predmetu, ktorý je zavesený v blízkosti. Tieto pokusy môžu často končiť neúspešne, to však dieťatko neodradí, aby v tom pokračovalo a neustále zdokonaľovalo svoj odhad vzdialenosti predmetov, ktoré vidí. Toto je nevyhnutným predpokladom k úspešnému zvládnutiu koordinácie rúk so zrakovým vnemom.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • v dvoch mesiacoch si už uvedomuje svoje ruky a objavuje ich ústočkami
  • medzi druhým a tretím mesiacom sú svaly oka silnejšie a dieťa dokáže lepšie zaostrovať a sledovať pohybujúci sa predmet vo svojom zornom poli. Dokonca dokáže sledovať aj otáčaním hlavičky.
  • medzi druhým a tretím mesiacom sa rozvíja koordinácia oko – ruka, čo je sprevádzané pokusmi dieťatka o udieranie do predmetov
  • v troch mesiacoch sa úplne vytratí úchopový reflex
  V období medzi tretím a štvrtým mesiacom sa stráca prevaha reflexného správania a pohyby začínajú byť vedomé a plynulé. Koordinácia oko – ruka je už dostatočne vyvinutá na to, aby umožnila dieťaťu uchopiť predmet do ruky.

  Schopnosť uchopiť predmet do rúk je však stále obmedzená. Predmety, ktoré dieťatku vkladáte do rúk by mali byť vhodnej veľkosti. Ak mu v troch či štyroch mesiacoch vložíte do ruky nejakú hračku, bez problémov ju uchopí a bude s ňou pohybovať vo svojom zornom poli. V polohe na chrbátiku už dokáže svoje ruky načiahnuť do stredu nad seba a uchopiť tak aj predmet.

  Od tohto momentu približne do jedného roka si deti všetko čo dostanú do rúk automaticky vkladajú do úst na výskum. Táto činnosť je tiež prospešná pre svaly úst, jazyk, žuvanie, pery, čo pripravuje dieťa na prijímanie tuhej stravy a neskôr rozprávanie.

  Logo Tiny Love
  Detský telocvik - Move & Play
  67.16 €
  V tomto období trávia najviac času v polohe na brušku, opierajúc sa o ruky s otvorenými dlaňami. Nakoľko si takto môžu dobre sledovať ruky, skúmajú a objavujú ich.

  Čo už dieťatko dokáže:

  3-4 mesiace
  • úchopový reflex je plne nahradený vedomím ovládaním zovretia rúk
  • deti začínajú chytať predmety umiestnené pred nimi v dosahu
  • v polohe na chrbátiku dokážu natiahnuť ruky do stredu nad seba a uchopiť tak predmet, ktorý nad nimi visí

  4-5 mesiacov
  • väčšina detí dokáže upriamiť pozornosť na predmet, ktorý nad nimi visí a uchopiť ho do rúk
  • Logo Tiny Love
   Hudobný Polárny Husky - Rob
   12.77 €
  • každý predmet, ktorý chytí do rúk putuje automaticky do ústočiek na prieskum

  5-6 mesiacov
  • do šiestich mesiacov sa dieťa koncentruje na predmet, ktorý aktuálne drží v ruke, ak mu ukážete novú hračku, automaticky tú prvú zahodí a začne venovať pozornosť novej
  Medzi šiestym a deviatym mesiacom sa výrazne zlepší koordinácia rúk a deti začnú byť veľmi aktívne. Dokážu už držať dva predmety naraz, v každej ruke jeden, búchať ich o seba, a samozrejme skúmať ústami. Vedia už stlačiť veľké tlačidlo, ťahať predmety a udierať do nich, ak sa im dostáva pozitívna odozva. Koncom tohto obdobia sa už prstíky nepohybujú spolu s dlaňou, ako tomu bolo doteraz, ale začnú sa hýbať samostatne, čo im umožňuje ešte lepšie uchopiť predmety do rúk, skúmať ich a hrať sa s nimi.

  Logo Tiny Love
  Prebaľovací kamarát - Kengura Kangy
  24.68 €
  Približne v šiestich mesiacoch dieťa dokáže odhadnúť vzdialenosť, dočiahnuť a chytiť predmet, ktorý chce, skúmať ho prstami či ústami. Značne sa zlepší koordinácia oboch rúk, čo umožňuje dieťaťu prekladať si hračku z ruky do ruky, držať dva predmety, v každej ruke jeden a búchať ich o seba. Koncom siedmeho až ôsmeho mesiaca používa dieťatko prsty samostatne. Pinzetový úchop (použitie palca a ukazováka) umožní dokonalé skúmanie aj menších predmetov a hračiek. Je preto dôležité dať dieťatku k dispozícii hračky rôznych tvarov, veľkosti a materiálu, čo ho bude stimulovať k precvičovaniu rôznych možností úchopu a skúmania. Teraz už dieťa nie je závislé od reflexov a dokáže vedome hračku chytiť do ruky, či pustiť ju.

  V tomto období sa vyvíja aj ovládanie jazyka, pier, žuvacích svalov, čo pripravuje dieťa na príjem tuhej stravy.

  Čo už dieťatko dokáže:

  6-7 mesiacov
  • vie odhadnúť vzdialenosť predmetov, dočiahnuť a uchopiť ich
  • zlepší sa koordinácia oboch rúk

  7-8 mesiacov
  • väčšina detí v tomto čase už používa jednotlivé prsty samostatne – na jednej strane palec a na druhej ostatné prsty

  8-9 mesiacov
  • je schopné vedome pustiť predmet z ruky
  • zlepší sa ovládanie jazyka, pier, žuvacích svalov, čo pripravuje dieťa na príjem tuhej stravy
  Ku dňu svojich prvých narodenín už dieťatko ovláda slušný repertoár jemných motorických pohybov. Posledné tri mesiace prvého roku zaznamenáva dieťa v tejto oblasti značný pokrok. Začne používať každý prst samostatne a dokáže si zvoliť najlepší spôsob na uchopenie predmetu po zvážení jeho vlastností (veľkosť, tvar). Toto mu umožňuje ešte lepšie skúmanie nepoznaného a zábavnejšiu hru, čo ho naďalej motivuje k opakovaniu a napredovaniu.

  Logo Tiny Love
  Interaktívne jabĺčko na objavovanie
  11.51 €
  Približne v deviatich mesiacoch začne dieťatko vedome púšťať a vyhadzovať hračky z rúk. Do tohto času dokázalo pustiť predmet z ruky iba tak, že ste mu ponúkli novú hračku, preňho zaujímavejšiu, odvrátili ste jeho pozornosť na ňu a nevedome pustilo z ruky hračku, ktorú držalo. Schopnosť samostatne používať všetky prsty mu umožňuje narábať s predmetmi oveľa šikovnejšie, dokáže stlačiť jedným prstom aj malý gombíček. Do jedného roka bude bez problémov používať palec a ukazovák ako pinzetový úchop a neskôr dokonca aj krútiť zápästím ako pri otváraní viečka. Opäť sa dieťaťu otvárajú nové možnosti, drobné kúsky jedla si už môže samo dávať do úst, môže držať ceruzky a čmárať...

  Schopnosť používať jednotlivé prsty mu pomáha aj v komunikácii.
  Logo Tiny Love
  Interaktívne jabĺčko na objavovanie
  11.51 €
  Keď si niečo prosí, ukazuje na to ukazovákom. Koncom prvého roka vedia deti napodobňovať niektoré pohyby úst, čo je predpokladom blížiacej sa verbálnej komunikácie.

  Čo už dieťatko dokáže:

  9 mesiacov
  • učí sa zahadzovať predmety z ruky
  • používa pinzetový úchop na zdvihnutie drobných predmetov
  • začína napodobňovať pohyby

  12 mesiacov
  • zlepšená koordinácia oka a rúk mu umožní postaviť vežu z dvoch kociek
  • dokáže krútiť zápästím ako pri otváraní viečka
  • môže sa ukázať dominancia pravej alebo ľavej ruky, avšak do troch rokov nemožno robiť nijaké závery