Výsledky vyhľadávania pre: Array

       7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     
       Zmysly
   
     Hrubá motorika    Jemná motorika    Stálosť predmetov    Reč a komunikácia    Poznávanie
   
     Emocionálna inteligencia     

  Hrubá motorika

  Hrubá motorika a prvý rôčik:


  Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové po-hybové schopnosti.
  Za pohybom, ktorý vykonávame stojí schopnosť ovládať naše svaly. Svaly hrubej a jemnej motoriky nám umožňujú byť fyzicky aktívny a ovládať naše telo.

  Logo Tiny Love
  Telocviky a deky
  Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu, ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. S rastom dieťaťa sa prirodzene rozvíjajú aj svaly hrubej motoriky, ale precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja urýchliť a zlepšiť. Prostredie, v ktorom sa dieťatko pohybuje tento prirodzený proces ešte urýchľuje. Vhodné hry a aktivity stimulujú rozvoj hrubej motoriky ruka v ruke s individuálnymi potrebami dieťatka.

  Rozvoj hrubej motoriky
  Ovládanie hrubej motoriky je dokonalou súhrou mozgu, nervového systému a svalov. Prvé tri roky života dieťatka je rozvoj svalov hrubej motoriky veľmi prudký. Prvým vážnym pokrokom je prechod od neúmyselných reflexov ku kontrolovanému ovládaniu jednotlivých častí tela. V troch rokoch sú už deti aktívne a pohybovo nezávislé, plne ovládajú svoje telo, a tak môžu behať, skákať, kopať do lopty a hádzať ju, atď.

  Svaly hrubej motoriky umožňujú deťom dvíhať hlavičku, pretáčať sa, plaziť sa, sedieť a chodiť. Rozvoj týchto svalov začína už v prvých týždňoch života posilňovaním krčných svalov, v snahe dvíhať a udržať si hlavičku. Je dôležité uvedomiť si, že rozvoj svalov hrubej motoriky je dopredu daný a má svoju postupnosť.

  Rozvoj svalov sa riadi podľa dvoch základných pravidiel - pravidla “zvnútra von” a pravidla “zhora nadol”. Začína hlavou a pokračuje smerom nadol ku stredu tela a postupne do jeho najkrajnejších oblastí a končí koordináciou celého telíčka.

  Logo Tiny Love
  Detský telocvik - 1-2-3 Rastiem!
  69.10 €
  Základnými faktormi rozvoja hrubej motoriky v tomto štádiu je prirodzená zvedavosť a motivácia. Tento prirodzený rozvoj možno navyše povzbudiť zábavnými hrami. Hrubá motorika dieťatka sa nebude rozvíjať v očakávanom tempe a v požadovanom rozsahu, pokiaľ nebude dieťatko stimulované a vystavované podnetom, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj jeho motoriky. Naopak, ak budeme dávať veľa príležitostí a podnetov k plazeniu dieťatku, ktoré ešte nie je na to dostatočne zrelé, bude to pre rozvoj jeho motoriky zbytočné.

  Od reflexov ku koordinovaným pohybom
  Novorodenec príde na svet v podstate bez akejkoľvek kontroly nad svojimi svalmi alebo pohybmi. Všetky jeho činnosti, dokonca aj kŕmenie sú reflexné. Postupom času, neustálou stimuláciou a vytváraním prostredia plného podnetov sa pomaly reflexné – náhodné správanie vytráca a dieťatko sa snaží úmyselne ovládať svoje telo.

  Tento prudký prechod od reflexného k úmyselnému ovládaniu svalov vyžaduje obrovské úsilie. Keď vidíte, ako sa drobček trápi so zdvíhaním hlavičky, alebo sa snaží spraviť prvé krôčiky aj napriek častým pádom, možno si položíte otázku – Čo ho motivuje k tomu, aby to robilo? Prečo sa radšej nevypýta na ruky, kde je v bezpečí a pohodlne vidí na všetko okolo? Faktom je, že dieťa má snahu napredovať a rozvíjať sa prirodzene vrodenú. Dieťatko sa rodí s nekonečnou túžbou poznávať svet a zdolávať všetky jeho výzvy i nástrahy. A táto túžba je to, čo ho nabáda skúmať nepoznané a objavovať neobjavené. Každý pokrok v rozvoji svalov hrubej motoriky prináša so sebou nový pohľad na svet a nové objavy. Keď sa prvý krát celkom náhodou prevalí z bruška na chrbátik, celý svet sa mu zrazu prevráti. Zrazu vidí nové veci, z novej perspektívy. Ak budete jeho nekonečnú zvedavosť povzbudzovať, zvýši sa jeho záujem robiť to zas a znova. A tento proces sa opakuje pri všetkých vývojových štádiách a pokrokoch. Keď sa dieťatko prvý krát postaví a zistí, že sa ľahko môže načiahnuť za obľúbenou hračkou, je motivované to robiť znova.

  Ako môžete dieťatku pomôcť?
  Logo Tiny Love
  Interaktívne jabĺčko na objavovanie
  11.51 €
  Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové pohybové schopnosti. Detské telíčko sa správa prirodzene inteligentne – vie, čo potrebuje a vie, kedy je čas napredovať. Vy - ako rodičia, môžete pomôcť malému objaviteľovi realizovať jeho výpravy dostatočne veľkým, bezpečným priestorom, ktorý by mal byť navyše zábavný, plný podnetov a zmyslových stimulov.

  Nezabúdajte, že každé dieťatko sa vyvíja a napreduje vlastným tempom. Toto tempo je dané jeho zrelosťou, a tiež praktickým precvičovaním. A preto nie je medzi budúcou intelektuálnou schopnosťou človeka a tempom rozvoja motoriky v detstve žiadna súvislosť.

  Každé štádium rozvoja svalov hrubej motoriky je veľmi dôležité, a preto je potrebné byť opatrný a nevyvíjať na dieťatko nátlak, aby napredovalo. Dôležitou časťou procesu je pozitívna podpora. Treba poznať základné míľniky rozvoja, aby ste sa vyhli prehnaným očakávaniam. Táto znalosť Vám tiež pomôže rozoznať prípadné pohybové zaostávanie, a vtedy môžete problém efektívne a včas riešiť. Prehnané očakávania môžu spôsobiť, že budete sklamaní a radosť z pokrokov dieťatka nebudete môcť naplno prežívať. Treba si uvedomiť, že tieto negatívne pocity a sklamania sa prenášajú na dieťatko, ktoré ich vníma a môže to poznačiť jeho sebadôveru, môže nadobudnúť strach z nových pokusov, nechuť k skúšaniu, čo v konečnom dôsledku spomalí proces rozvoja a napredovania. Práve preto je poznanie základných míľnikov vo vývoji dieťaťa potrebné. V prípade, že zaznamenáte podstatný rozdiel od normálneho vývoja, konzultujte ho s detským lekárom.
     
  0-1m
     
  1-3m
     
  3-6m
     
  6-9m
     
  9-12m
     


  Prvé dni po narodení ešte doznievajú pohyby dieťatka, ktoré robilo v brušku. Schúlené v pozícii plodu sa krúti, s hlavičkou vykrútenou nabok. Zatiaľ ešte nedokáže ovládať svoje telíčko a pohyby, ktoré robí sú čisto náhodné. Všetky pohyby (vrátane sania) zatiaľ robí reflexne. Pohyby ručičiek a nožičiek sú prudké a náhodné. Kosti novorodenca sú mäkké a svaly ešte slabé. Nakoľko má novorodenec v pomere k telíčku veľkú hlavičku, krčné svaly ju ešte nedokážu udržať, a tak je potrebné hlavičku pridŕžať.

  Logo Tiny Love
  Vibrujúca hrkálka - Králik Thomas
  9.07 €
  V prvom mesiaci sa dieťatko snaží v polohe na brušku dvíhať hlavičku a otáčať ju zo strany na stranu. Pohnúť hlavičkou proti sile gravitácie vyžaduje veľké úsilie, ale telo „vie“ že toto úsilie sa v budúcnosti zúročí. Tento pohyb mu pomáha spevňovať krčné svaly a ramená. O pár mesiacov už budú krčné svaly natoľko silné, že udržia hlavičku bez opory.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • V polohe na brušku vie otočiť hlavičku zo strany na stranu.
  V tomto štádiu, keď sa dieťatko rozvinie z tzv. polohy plodu, sa progresívne vyvíjajú a posilňujú jeho končatiny. Ich pohyb je už dlhší, plynulejší, a čím ďalej tým viac zámerný. To je práve výsledok usilovného podporovania motoriky v posledných dvoch mesiacoch. V druhom mesiaci ešte stále prevažuje reflexné správanie dieťaťa, takže pohyby sú nekoordinované a náhodné. Posilniť rameno môžeme napríklad zavesením hračky nad dieťatko v motivačnej vzdialenosti, pričom dieťatko sa bude snažiť dočiahnuť hračku a udrieť do nej. Hračky, ktoré sa hýbu motivujú dieťatko sledovať ich pohľadom, a tým podporujú ďalší dôležitý vývojový stupeň – koordináciu oka s rukou.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč - Hudobný svet - Príbehy pre princeznú
  58.68 €
  Kosti dieťatka sú stále mäkké, svaly slabé a hlavička v pomere k telu ťažká. Avšak aj napriek tomu pokračuje vo svojom úsilí, a na konci tretieho mesiaca už bez problémov zdvihne hlavičku z polohy na bruchu. V tomto čase už začne prevažovať zámerné ovládanie končatín nad reflexným. Dieťatko sa snaží sledovať hračky zavesené nad ním, a neodolá tiež prvým pokusom o ich dotknutie.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • V polohe na brušku dvíha hlavičku
  • Keď leží na chrbátiku, ruky aj nohy ovláda každým dňom lepšie
  • V troch mesiacoch, keď sú už ramená dostatočne silné, snaží sa zámerne dočahovať a dotýkať sa predmetov, ktoré visia nad ním
  V troch až štyroch mesiacoch sú už pohyby dieťaťa zámerné, riadené vôľou. Keď dieťatko niečo chce, tak sa snaží to dosiahnuť – napr. keď vidí hračku, ktorú chce, zdvihne ruku a snaží sa ju uchopiť a vložiť do úst.

  V priebehu ďalších mesiacov sa udeje niekoľko dôležitých pokrokov. Krčné svaly sú už natoľko silné, že dieťatko bez problémov dvíha hlavičku a vo vertikálnej polohe mu ju nemusíte pridŕžať. V polohe na brušku vydrží dlhšie, a snaží sa dvíhať hrudník i hlavičku. Snaží sa vykláňať do strán čo je skvelý predpoklad na prvé prevalenie sa. V tomto období sa už prejavia prvé známky prípravy na plazenie. Deti sú neuveriteľne vynaliezavé a nájdu si rôzne kreatívne spôsoby, ako sa dostať z polohy ležmo do polohy, ktorá im otvorí zaujímavú perspektívu. Či už použijú ako základný prostriedok na pohyb vpred hlavičku, alebo je to bruško, na ktorom sa krútia a tým sa pohybujú vpred či vzad, v každom prípade je to príprava na dôležitý míľnik v oblasti rozvoja motoriky – plazenie.

  Logo Tiny Love
  Oblúk na kočík - Lesný svet
  30.24 €
  V šiestich mesiacoch je už chrbátik dostatočne silný na to, aby dieťatko vedelo sedieť bez opory. Avšak kým sa ešte samé nedokáže posadiť, neodporúča sa dávať ho sedieť na dlhší čas, aby sa nepresilila chrbtica. Preto je lepšie, ak ho budeme podporovať v sedení až keď bude jeho chrbtové svalstvo a chrbtica vyvinuté natoľko, že udržia jeho váhu.

  Čo už dieťatko dokáže:

  3-4 mesiace
  • Ak ho z polohy ležmo ťaháme za ručičky do sedu, krásne si drží hlavičku.
  • V polohe na brušku už bez problémov dvíha hlavičku a udrží ju na 45° na dlhší čas.
  • Môže sa už prvý krát prevaliť z bruška na chrbátik.
  • Ovláda svoje ruky natoľko, že dokáže udrieť do hračky, ktorá nad ním visí.

  4-5 mesiacov
  • V polohe na brušku rado dvíha hrudník a hlavičku opierajúc sa o ruky.
  • Vie sa už prevrátiť v jednom smere (z bruška na chrbátik), a môže sa pokúšať o prevrátenie aj v oboch smeroch. (z bruška na chrbátik, z chrbátika na bruško)
  • V polohe na brušku môže dvíhať ruky a nohy do plaveckej pozície.

  5-6 mesiacov
  • Na brušku prenáša váhu zo strany na stranu opierajúc sa o ruku, pričom druhú ruku dvíha.
  • Pokúša sa prevaliť v oboch smeroch.
  • Objavujú sa prvé pokusy o plazenie – natriasa sa, péruje, kotúľa, krúti, a to všetko v snahe pohnúť sa vpred či vzad.
  • Keď ho posadíte, sedí už bez opory.
  Medzi šiestym a deviatym mesiacom sa prudko zlepší ovládanie telíčka. Deti, ktoré sa plazia, sa už dostanú takmer kamkoľvek a doma sa tak pre nich otvára nekonečne zaujímavé “výskumnícke prostredie”, ktorému sa denne od základov venujú. Mobilita (v tomto prípade plazenie) je dôležitým okamihom, ktorý robí dieťatko nezávislejším. Už nemusí čakať, kým mu donesie jeho obľúbenú hračku rodič, príde si k nej samo, čo ho samozrejme právom napĺňa pýchou a ohromným šťastím.

  Logo Tiny Love
  Inšpirála s vírom - Zelená
  7.00 €
  V deviatich mesiacoch sa už dokáže samo posadiť. Prvý krát sa konečne môže hrať a objavovať veci okolo OBOMA rukami naraz. Schopnosť plaziť sa a posadiť sa mu otvára neuveriteľne zaujímavý svet plný nepreskúmaných objavov. Dieťatko si už zoberie to, čo práve chce a môže to preskúmať oboma rukami a keď ho to omrzí, ide zdolávať ďalšie výzvy. V deviatich mesiacoch sa niektoré deti dokážu postaviť v snahe chytiť predmet, po ktorom túžia a je umiestnený vysoko.

  Plazenie podporuje detskú zvedavosť a motivuje v skúmaní a zisťovaní nových vecí. Vhodne pripravené prostredie pre plaziaceho sa drobčeka predstavuje dôležitý odkaz, že rodičia sa úprimne tešia z jeho nových pokrokov, z nezávislosti a plne ho v tomto podporujú. Naopak, prostredie, v ktorom neustále niečo zakazujete, potláča rozvoj a nadšenie z nového pokroku. Preto je vhodné upraviť prostredie tak, aby bolo bezpečné, ale aby zároveň stimulovalo a povzbudzovalo detskú zvedavosť.

  Čo už dieťatko dokáže:

  6-7 mesiacov
  • Prevráti sa v oboch smeroch.
  • Ak ho dáte do sedu, sedí bez opory. Avšak neodporúča sa nechávať deti sedieť dlho, kým nemajú dostatočne vyvinutú chrbticu na to, aby sa posadili samé.
  • Začala sa koordinácia oboch rúk. Môže vedieť tlieskať, alebo búchať o seba dve kocky.
  • Dokáže sa dostať na “štyri” a pohupovať sa.
  • Na brušku sa dokáže otáčať v oboch smeroch.
  • Sú zjavné prvé známky plazenia – kotúľanie, krútenie, prevracanie za pomoci hlavičky či bruška...

  7-8 mesiacov
  • Pokračuje v otáčaní a pohupovaní sa vpred a vzad.
  • Pravdepodobne sa už začne plaziť – vpred alebo vzad.
  • Ak ho dáte do sedu, sedí bez opory. Avšak neodporúča sa nechávať deti sedieť dlho, kým nemajú dostatočne vyvinutú chrbticu na to, aby sa posadili samé.

  8-9 mesiacov
  • Začne sa plaziť.
  • Môže sa vytiahnuť do stoja v snahe získať predmet, ktorý je umiestnený vysoko.
  V týchto mesiacoch nadobudne dieťatko množstvo nových skúseností. Vie sa posadiť bez pomoci, plaziť sa po štyroch, dokáže sa dostať zo sedu na štyri a opačne a v niektorých prípadoch sa dieťatko aj postaví, prípadne začne chodiť popri nábytku. Všetko to súvisí s nekonečnou detskou zvedavosťou a otvorením nových pohľadov na svet a možností skúmať ho. Ruka v ruke so spevnením a ovládaním vlastného telíčka, táto schopnosť hýbať sa povzbudzuje detskú zvedavosť, túžbu dotknúť sa, dosiahnuť a skúmať všetko okolo. Malý drobček sa plazí po celom dome, vylieza na nábytok, vyťahuje sa do stoja, otvára a zatvára skrinky, vyhadzuje zo šuflíkov veci...a je vlastne všade, kde sa pozriete. V tomto čase je už vhodné zoznamovať ho s ihriskom, ktoré mu ponúka množstvo možností, kde si môže precvičiť celé telíčko v rôznych polohách.

  Logo Tiny Love
  Tiny Smarts™ - Veselý skokan
  8.02 €
  Ustrážiť dieťatko v tomto období môže byť veľmi únavné. Na jednej strane je dôležité nechať mu dostatočný priestor na skúmanie a skúšanie. Toto je dôležité, aby bolo nezávislé a zlepšilo sa mu ovládanie vlastného tela. Na druhej strane, na každom kroku číha nebezpečenstvo, dieťatko ešte nemá dostatok skúseností, aby vedelo, čo je pre neho nebezpečné a čo nie. Toto je správny čas na to, aby ste mu vysvetlili, čoho sa má vystríhať a čoho sa báť nemusí. Je tiež dôležité, aby ste si uvedomili svoje hranice. Ak zistíte, že ste príliš ustráchaní a obmedzujete jeho detskú zvedavosť, možno bude lepšie tráviť viac času na ihrisku v spoločnosti iných rodičov, ktorí prijali detskú zvedavosť s nadhľadom a dokážu tak poskytovať malým zvedavcom dostatok stimulácie, aby ju uspokojili.

  Čo už dieťatko dokáže:

  9-10 mesiacov
  • Plazí sa vpred v snahe dosiahnuť hračku, ktorú chce.
  • Prechádza od “plazenia” na brušku k plazeniu po štyroch.
  • Vie sa samo posadiť, aj keď tento moment môže nastať už v ôsmom prípadne až dvanástom mesiaci.
  • Dokáže sa dostať z polohy “na štyroch” do sedu a dokonca vytiahnuť do stoja.

  10-11 mesiacov
  • V plazení je už malý profesionál a pokúša sa postaviť a chodiť popri nábytku.
  • Na moment vie samé zotrvať v stoji bez opory a v tomto období môže začať chodiť samostatne.

  11-12 mesiacov
  • Vie sa samo posadiť, dostať sa zo sedu do ľahu a opačne.
  • Plazí sa po celom dome a často sa už postaví na nohy, pridŕžajúc sa nábytku.
  • Dokáže samo stáť a začína chodiť s pomocou alebo bez pomoci.