Výsledky vyhľadávania pre: Array

       7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     
       Zmysly
   
     Hrubá motorika    Jemná motorika    Stálosť predmetov    Reč a komunikácia    Poznávanie
   
     Emocionálna inteligencia     

  Stálosť predmetov

  Stálosť predmetov a prvý rôčik:


  Stálosť predmetov zohráva dôležitú úlohu v intelek-tuálnom a emocio-nálnom rozvoji dieťaťa. Akonáhle si vie dieťa predstaviť tvár osoby alebo predmet, ktorý videlo, je schopné myslieť, pamätať si, dedukovať a pláno-vať.
  Prvé mesiace svojho života sústreďuje dieťatko pozornosť iba na to, čo je priamo v jeho zornom poli. Akonáhle predmet z priamej línie odstránime, dieťa zabudne, že predmet existoval a upriami pozornosť na iný predmet. Postupne sa však učí pamätať si a predstavovať si ľudí a predmety, aj keď ich práve nevidí. Schopnosť pochopiť, že predmety existujú, aj keď ich práve nevidí, sa nazýva stálosť predmetov.

  Logo Tiny Love
  Detský telocvik - Total Playground
  59.71 €
  Stálosť predmetov zohráva dôležitú úlohu v intelektuálnom a emocionálnom rozvoji dieťaťa. Akonáhle si vie dieťa predstaviť tvár osoby alebo predmet, ktorý videlo, je schopné myslieť, pamätať si, dedukovať a plánovať. Už nie je závislé na pokusoch a omyloch. Už si vie predstaviť predmet, ktorý videlo, pomenovať ho, spomenúť si, kde ho videlo a nájsť ho. Inými slovami , je schopné vizualizovať, čo je prvý krok k tomu, aby bolo schopné pochopiť súvislosti medzi skúsenosťami z minulosti a očakávaniami budúcnosti.

  Zíde z očí, nezíde z mysle
  Obľúbené tvrdenie “ Zíde z očí, zíde z mysle” je v tomto prípade veľmi trefné. V prvých mesiacoch života dieťatka je to neodškriepiteľný fakt. Jednoducho, čo novorodenec nevidí, to pre neho neexistuje. Ak sa bude zabávať s hrkálkou a náhle mu ju zoberieme, nebude hrkálku hľadať a upriami pozornosť inde. Zabudne na ňu a správa sa, akoby ju ani nikdy nevidelo.

  Logo Tiny Love
  Interaktívne jabĺčko na objavovanie
  11.51 €
  Približne v ôsmom mesiaci života dieťatka nastane prevratná zmena. Keď odídete z izby, začne plakať a bude vás pohľadom hľadať na mieste, kde vás videlo naposledy – vo dverách. Alebo napríklad, ak mu zoberiete hračku, s ktorou sa hralo a ukryjete si ju za chrbát, bude pozerať za vás. Toto sú neklamné znaky toho, že dieťa dosiahlo dôležitý intelektuálny stupeň – stálosť predmetov. Teraz si už dokáže v mysli predstaviť osobu alebo predmet, aj keď ich nevidí.

  Celý proces chápania stálosti predmetov začína v štyroch až piatich mesiacoch a končí približne koncom druhého roka. Na základe posledných výskumov sa experti domnievajú, že proces začína dokonca skôr, ale dieťatko v tom veku ešte nedokáže svojimi schopnosťami túto skutočnosť prejaviť.

  Logo Tiny Love
  Pani Ježková - Marie - Ružová
  9.26 €
  V období, keď sa u detí rozvíja pochopenie stálosti predmetov, je prínosné hrať sa s nimi hru na “kuk” a “kde je?” Bude sa im to páčiť a budú sa chcieť hrať stále dokola, čo v neposlednom rade prinesie pozitívne výsledky. Prečo? Pretože v bežných životných situáciách dieťatko samo nedokáže ovládať objavovanie a miznutie osôb alebo predmetov. Ak odídete z miestnosti s jeho obľúbenou hračkou, bude to síce rozvíjať jeho chápanie o stálosti predmetov, avšak oveľa väčšiu radosť bude mať z hry na schovávačku, keď môže hračku objaviť, z vyskočeného šaša z krabice a pod. Táto zábava, ktorá vyčarí detský úsmev i úprimný smiech, bude patriť medzi najobľúbenejšie približne do druhej polovice prvého roka.

  Približne v 18 mesiacoch už tieto hry nebudú pre dieťatko také zábavné. Keď ukryjete jeho obľúbené hračku, bude ju hľadať tam, kde ju videlo naposledy a keď ju tam nenájde, bude skúšať hľadať na miestach, kde zvyčajne býva.

  Ako môžete dieťatku pomôcť?
  Prvých šesť mesiacov je dôležité dodržiavať určité rutinné postupy, ktoré si dieťatko zapamätá a naučí sa očakávať. Napríklad, je dobré zaviesť dieťatku režim, dodržiavať približne rovnaký čas kúpania, vychádzok, udržiavať hračky na určitých miestach a pod. Tieto skutočnosti učia dieťatko vnímať stálosť predmetov a mať očakávania.

  V druhej polovici prvého roku sa hrajte s dieťatkom hry na schovávačku, vykukujte spoza dverí, zakryte si tvár dlaňami, ukryte jeho hračku a pomôžte mu ju nájsť. Dokonca je mnoho hračiek, ktoré sú navrhnuté práve na ľahšie pochopenie stálosti predmetov. Tieto hračky umožňujú dieťatku hrať sa a zároveň vzdelávať aj keď sa hrá samo.
     
  0-1m
     
  1-3m
     
  3-6m
     
  6-9m
     
  9-12m
     


  Prvý mesiac sa novorodenec sústredí iba na to, čo je v jeho bezprostrednej blízkosti a v jeho priamom zornom poli. Keď predmet z jeho zorného uhla odstránime, zabudne, že existoval a upriami pozornosť na iný predmet. V tomto štádiu ešte nedokáže pochopiť, že predmety existujú, aj keď ich nevidí. Nedokáže si totižto vytvoriť pojem o ničom, čo nemôže vnímať zmyslami.

  Logo Tiny Love
  Hojdačka s kolískou 2v1
  106.22 €
  Napriek tomuto však v rannom štádiu existujú určité znaky, ktoré dokazujú, že dieťa začína chápať stálosť predmetov. Niektorí výskumníci považujú vyplazovanie jazyka u novorodenca za dôkaz, že si dokáže vybaviť v mysli prejavy okolitého sveta a napodobňovať ich. Vzhľadom na túto teóriu by musel novorodenec najprv pozorovať činnosť, potom spracovať jej vizualizáciu, a až potom je dieťa schopné činnosť napodobniť.
  V tomto štádiu ešte dieťatko stále nechápe, že predmety existujú, aj keď ich práve nevidí. Keď mu odstránite predmet z dohľadu, nebude ho hľadať a upriami pozornosť na iný predmet. Deti začínajú nasávať informácie z domáceho prostredia, známe tváre, známe prvky a činnosti.

  Logo Tiny Love
  Dynamický detský telocvik - Lúka
  67.10 €
  S postupným rozvojom zmyslov sa dokáže dieťa pozerať na predmet a činnosť z rôznych uhlov pohľadu. Učí sa rozoznať tváre rodičov spredu, i z boku. Opakovanými, každodennými rutinnými činnosťami sa pomaly vytvára pamäť dieťaťa. Vie, že po hlade, ktorý pociťuje, zvyčajne nasleduje fľaštička, alebo prsník matky. Kúpeľ si spája s pocitom príjemnej teplej vodičky.

  Neustálym opakovaním každodennej rutinnej činnosti podnecujeme u dieťatka pocit “deja vu” – “toto som už niekedy videl, cítil, zažil”. Predstavenie “deja vu” (už videného) je základným predpokladom na pochopenie stálosti predmetov. Dieťatko si dokáže v mysli vytvárať obrázok známych predmetov, činností a hľadá príležitosti, aby ich znovu zažilo.
  Približne v troch mesiacoch si začína dieťa predstavovať predmety alebo činnosti, ktoré zažilo a je teda zjavné, že si dokáže vytvárať očakávania na základe zážitkov z minulosti. Napríklad, ak ho dáte do polohy, v ktorej ho zvyknete kŕmiť, automaticky začne napodobňovať sanie v očakávaní, že ho idete kŕmiť. Toto je jasný dôkaz, že si už pamätá zážitky z minulosti, a spracováva ich v mysli, čo je ďalším krokom k pochopeniu stálosti predmetov.

  Logo Tiny Love
  Detský telocvik Deluxe - Lesný svet
  57.52 €
  Medzi štvrtým a šiestym mesiacom si začína dieťatko predmety predstavovať a venuje im pozornosť, aj keď sú čiastočne ukryté. Napríklad, ak ukryjete pred ním predmet iba čiastočne, a dieťa objaví jeho odkrytú časť, bude hľadať zvyšok. Ak ukryjete pred ním celý predmet, stratí oň záujem. Ak mu však vypadne z ruky hračka, bude ju horlivo hľadať.
  V období medzi šiestym a ôsmym mesiacom života si dieťatko stálosť predmetov úplne osvojí. Ak mu čiastočne ukryjete hračku, bude ju hľadať, ale stále potrebuje vizuálne navádzanie na to, aby zistilo, kde je hračka ukrytá. Hľadať hračku bez pomoci bude iba v prípade, keď mu vypadne z ruky.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč - Hudobný svet - Príbehy pre princeznú
  58.68 €
  Približne v ôsmom mesiaci začína úplne nové štádium chápania stálosti predmetov. Ak pred ním ukryjete hračku, alebo odkotúľate loptu, bude ju hľadať, aj keď z nej nebude vidieť ani kúsok. V tomto štádiu obľubujú deti hry na schovávačku, “kuk”, “kde je?” a pod.

  Avšak ešte stále nie je ukončené chápanie stálosti predmetov. Ak je dieťatko postavené pred komplexnú situáciu, môžu nastať problémy. Napríklad, ak ste predtým často ukrývali hračku pod vankúš a náhle ju ukryjete na iné miesto, dieťatko ju bude stále hľadať pod vankúšom, aj keď videlo, že ju ukrývate na iné miesto.
  Teraz už dieťatko chápe, že predmet či osoba existuje, aj keď ju práve nevidí. Už poľahky odhalí hračku, ktorú ste pred ním ukryli, avšak chápanie stálosti predmetov je ešte stále trošku obmedzené. Ak pred ním ukryjete hračku na obvyklé miesto, poľahky ju nájde. Ak ju však priamo pred jeho zrakom ukryjete na nové miesto, stále ju bude hľadať na starom mieste.

  Až v dvanástich mesiacoch je proces chápania stálosti predmetov zavŕšený a dieťatko už bude hľadať hračku aj v druhej – novej skrýši.

  Logo Tiny Love
  Moja prvá knižka
  14.35 €
  Niektoré deti v dvanástich mesiacoch spoznajú svoju podobu v zrkadle. Ak je tomu tak, je to dôkaz, že si dokážu v mysli predstaviť svoju podobu a porovnať ju s podobou v zrkadle. Je teda zrejmé, že objavenie vlastnej podoby je spojené s chápaním stálosti predmetov.

  Po približne 18 mesiacoch už čaro hier na schovávačku vyprší a chápanie stálosti predmetov je úspešne zavŕšené. Dieťatko už hľadá osoby alebo predmety všade, kde by mohli byť ukryté.