Výsledky vyhľadávania pre: Array

       7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     
       Zmysly
   
     Hrubá motorika    Jemná motorika    Stálosť predmetov    Reč a komunikácia    Poznávanie
   
     Emocionálna inteligencia     

  Zmysly

  Zmysly a prvý rôčik:


  Novorodenec vidí ostro približne na vzdialenosť 25-30 cm, čo je vlastne jeho vzdialenosť od matky pri kŕmení.
  Päť základných zmyslov nám umožňuje žiť plnohodnotný život. Pomocou zmyslov sme schopní prijímať z okolia informácie, triediť ich, spracovávať, a tak môžeme vnímať svet a neustále rozvíjať naše poznatky. Zrakom ľahko rozlíšime veľkosti, tvary, farby a pohyb. Prostredníctvom sluchu zažívame radosť zo zvuku, všetkých jeho zafarbení, hlasnosti a odtieňov. Vďaka hmatu vieme určiť hmotnosť, štruktúru či teplotu predmetov a čuchom a chuťou si môžeme užiť vôňu a chuť.

  Krok za krokom k dokonalému zmyslovému vnímaniu
  Zmysly dieťatka sa začínajú rozvíjať už v maternici a ich dokonalé vyvinutie nastane v priebehu prvých mesiacov, kedy je rozvoj zmyslov najprogresívnejší. Približne koncom štvrtého mesiaca je sú zmysly dieťaťa vyvinuté tak, ako u dospelého človeka. Preto v tejto začiatočnej životnej etape je celý svet dieťaťa podnecovaný a limitovaný jeho zmyslovým vnímaním a získané informácie sú len čiastočným objasnením reality, napr. novorodenec ťažko rozozná rozdiel medzi oranžovou a žltou farbou. Pri pohľade na obrázok alebo knižku novorodenec nedokáže úplne presne vnímať sledovaný objekt, pretože je obmedzovaný zatiaľ nedokonale vyvinutými zmyslami.

  Zmysly pomáhajú dieťatku prežiť
  Logo Tiny Love
  Pani Ježková - Marie
  8.72 €
  V prvých mesiacoch života sú zmysly novorodenca obmedzené. Novorodenec vidí ostro na vzdialenosť cca 25-30 cm, čo je vlastne jeho vzdialenosť od matky pri kŕmení. Jeho sluch je zameraný najmä na ľudské hlasy, pričom uprednostňuje ženský hlas a upútajú ho vysoké tóny. Veľmi rýchlo sa tiež naučí rozoznávať vôňu matky. Tieto jeho schopnosti mu pomáhajú prežiť šokujúci príchod z tichého, tmavého, teplého a mäkkého prostredia v brušku do otvoreného sveta plného svetla, zvukov, farieb a neznámych vôní. Zmysly kojenca sú zamerané najmä na jednu osobu, ktorá je v jeho živote najdôležitejšia – na jeho matku – jej tvár, hlas a úsmev. Na všetko ostatné príde čas v blízkom období.

  Rozvoj zmyslov
  Je zrejmé, že stimuláciou zmyslov môžeme čakať ich vývoj. Ak budeme dieťatko vystavovať rôznym zrakovým, sluchovým či čuchovým vnemom, zmyslové receptory budú prenášať informáciu do oblasti mozgu, kde je spracovaná a interpretovaná. Napr. stimuláciou zraku zároveň stimulujeme oblasť mozgu, ktorá ovláda zrak. Takáto aktivita navyše stimuluje rozvoj jednotlivých súčastí zraku - sietnice, rohovky a svalov oka.

  Proces rozvoja zmyslov sa vyvíja postupne – od častí k celku. Ak uvedieme ako príklad sluch - dieťatko uprednostňuje v kategórii ľudského hlasu vysoké tóny, alebo pri zrakovom vnímaní - pri pohľade na ľudskú tvár si vyberie základné prvky ako je nos, ústa, oči – na ktoré sa zameria.

  Logo Tiny Love
  Multifunkčné lehátko - kolíska 3v1 - Luxe
  99.49 €
  Dieťatko robí veľký pokrok pri zaostrovaní a rozoznávaní farieb – začína od fixovania kontrastných farieb cez miešané farby až po ich rôzne odtiene. Napríklad, prvé mesiace viac upútajú dieťatko kontrastné farby (čierna, biela červená), ale aj kontrastné hlasy (uprednostňuje zvučný hlas pred monotónnym).

  Rozvojom zmyslov dokáže dieťa postupne rozlišovať detaily. Neskôr, keď sa schopnosti zmyslov ešte zlepšia, začína pomaly dieťatko vnímať svet viacerými zmyslami naraz. Dospelí vnímajú a spracovávajú informácie všetkými zmyslami naraz. Napríklad, keď sa kúpeme, vidíme vodu, počujeme tečúcu vodu, cítime teplo, vlhko a vieme, že všetko pochádza z jedného zdroja. Dieťatko po narodení používa zmysly oddelene, ale táto schopnosť vnímať okolie viacerými zmyslami naraz sa prudko zlepšuje každodenným vystavovaním zmyslovým podnetom a novým zážitkom. Napríklad, keď sa nakloníte nad dieťatko a budete naňho rozprávať, budete naraz stimulovať zrak aj sluch.

  Ako môžete dieťatku pomôcť?
  Každodenná bežná stimulácia samozrejme plynulo vyvíja zmysly. Ale rôznorodá, bohatá a zaujímavá stimulácia zabezpečí dieťatku väčší zmyslový zážitok, a bude sa môcť tešiť z toho, že vidí, počuje a cíti svet okolo nás.

  Spevom, tancom, rozprávaním s Vašim dieťatkom, či predvádzaním rôznych zvukov mu prispievate k lepšiemu sluchovému citu. Sústavnou stimuláciou tohto typu zlepšíte sluchové receptory, a dieťatko nielenže rozozná melódie, ale i zvuky hudobných nástrojov, čo môže mať v budúcnosti pozitívne ovplyvniť jeho hudobné nadanie.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč - Hudobný svet - Lúka
  60.91 €
  I keď je stimulácia zmyslov nevyhnutná, je dôležité poznať hranice Vášho dieťatka, aby ste ho vystavovali stimulom zodpovedajúcim jeho veku. V prvých mesiacoch je vhodné ukazovať novorodencovi ostré, kontrastné farby, vzory a tiež púšťať kontrastné tóny.

  Niekedy je ťažko rozoznať, či dieťatko podnetmi stimulujete, alebo ho ukľudňujete. Skúste tento princíp – zamerajte stimuláciu na cieľ. Jemná melódia bude dieťatko ukľudňovať, melodická rýchla hudba ho preberie. Je tiež dôležité vybrať si na stimuláciu správny čas a správne množstvo. Nemá význam stimulovať dieťatko, keď je unavené, hladné, alebo niečím iným vyrušené. Dieťatko oveľa lepšie reaguje na nové podnety, keď je oddýchnuté a s plným bruškom. Nemenej podstatné je uvedomiť si rozsah stimulácie dieťatka. Veľa podnetov dieťatku znemožňuje sústrediť sa, môže byť frustrované, a výsledok nie je uspokojujúci. Riaďte sa teda pocitmi Vášho dieťatka.

  Každé dieťa je výnimočné, s individuálnym tempom rozvoja zmyslov. Dieťatko, ktoré je hypersenzitívne v jednom zmysle, môže byť hyposenzitívne v druhom. Preto je dôležité sledovať reakcie Vášho bábätka, a podľa toho vybrať správne množstvo a druh stimulácie, ktorá naplní individuálne potreby Vášho dieťatka.
  Logo Tiny Love
  Obojstranná interaktívna knižka - Malá princezná
  15.89 €
  Ak cítite, že je hypersenzitívne, nesnažte sa to zmeniť. Určitá rovnováha sa vyvíja až do dospelosti, a je dôležité, aby ste svoje dieťa akceptovali s jeho zmyslami a snažili sa prispôsobiť stimuláciu. Ak chcete rozvíjať zmyslové vnímanie, dožičte deťom hračky, ktoré stimulujú viacero zmyslov naraz. Čím zábavnejšia a rôznorodejšia hračka alebo aktivita bude stimulovať zmysly, tým viac bude dieťa zmysly ovládať a narábať s nimi.
     
  0-1m
     
  1-3m
     
  3-6m
     
  6-9m
     
  9-12m
     


  Prvý mesiac života sa dieťatko spamätáva zo šokujúceho príchodu na svet.

  V tom čase všetky podnety, ktoré mu pripomínajú čas trávený v brušku dieťatko ukľudňujú. Zmysly zatiaľ dieťatko dokáže využívať iba v rozsahu, ktorý mu pomôže prežiť v neznámom prostredí.

  Logo Tiny Love
  Obojstranná interaktívna knižka - Malá princezná
  15.89 €
  Jeho pohľad na svet by sme mohli prirovnať k pohľadu cez špinavé okuliare – všetko je rozmazané, ťažko rozoznateľné. Ale ak dáme novorodencovi do vzdialenosti približne 20 - 30 cm ostré kontrastné farby, dokáže vec vidieť celkom dobre. Hovoríme o vzdialenosti, ktorá je zároveň prirodzená pri kŕmení dieťatka. Všetko, čo je ďalej, už dieťatko vidí rozmazane, a preto ho to pri kŕmení nevyrušuje.

  Rovnako je dieťatko očarené ľudským hlasom, pričom najviac ho pútajú ženské hlasy. Zaujímavé je, že už týždeň po narodení dieťatko rozozná hlas vlastnej matky. Zvuky, ktoré mu lahodia sú tie, ktoré mu pripomínajú pobyt v brušku. Ostré, náhle, nečakané zvuky ho dokážu vystrašiť.

  Výnimočne vyvinuté citlivé ústočká umožňujú dieťatku od momentu narodenia prijímať potravu saním. Novorodenec má veľmi jemnú a citlivú pokožku, ktorá je tiež výborným prostriedkom na prejavenie lásky – stačí jemné pohladenie.

  Chuť dieťatka je takisto už od narodenia vyvinutá. Novorodenec uprednostňuje sladké chute, ktoré mu pripomínajú materské mlieko – a tiež jednoznačne uprednostňuje vôňu vlastnej matky.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • Ostré videnie je do vzdialenosti 20-30 cm. Všetko čo je ďalej, vidí novorodenec rozmazane.
  • Uprednostňuje pohybujúce sa veci, najmä ľudské tváre, ostré kontrastné farby a geometrické tvary.
  • Už pár hodín po narodení pozná vôňu matky. Koncom prvého týždňa života už spoľahlivo rozozná vôňu mlieka svojej matky, od mlieka inej kojacej ženy.
  • Uprednostňuje sladké chute. Rozoznáva chute – sladká, slaná, kyslá. Neskôr sa naučí rozoznávať aj horkú chuť.
  • Páčia sa mu sladké vône, ako napríklad vôňa banána, vanilky. Naopak, nepáčia sa mu kyslé vône a pachy pokazeného jedla.
  • Koncom prvého týždňa spoľahlivo rozozná hlas vlastnej matky a rado sa pozerá na jej tvár.
  • Koncom druhého týždňa sa zlepší schopnosť pozerať priamo pred seba.
  • Koncom štvrtého týždňa sa pokúša sledovať pohybujúce sa predmety.
  Postupne ako si dieťatko zvyká na nový svet okolo neho, sa ruka v ruke rozvíjajú aj jeho zmysly. Koncom tretieho mesiaca sa zorné pole dieťatka tak zlepší, že už dokáže ostro vidieť aj predmety, ktoré sú od neho ďalej ako 30 cm. I naďalej sa dieťatku najviac páčia ľudské tváre, spomedzi ktorých už má obľúbené tváre ľudí, ktorí sa oň starajú (matka, otec, babka, pestúnka...). Zo začiatku si všíma najmä kontúry tváre, neskôr oči, nos, ústa a napokon aj celú tvár.

  Logo Tiny Love
  Kolotoč nad postieľku - Classic - Lesný svet
  51.22 €
  Dieťatko obľubuje hlas vlastnej matky a citlivo reaguje na jej intonáciu. V tomto štádiu rado počúva hudbu a zvuky vyskytujúce sa v domácnosti. Celé telíčko je veľmi citlivé na dotyk, ale najcitlivejšie sú ústočká. Jeho pokožka je hlavným objektom dotykov, pričom nie je rozhodujúce, čo práve robí...zmysel vnímať dotyk sa rozvíja, či leží na chrbátiku a šteklíme ho pierkom, alebo sa s ním pohráva vetrík, všetky tieto nové zážitky prispievajú k zlepšeniu vnímania dotyku.

  Dieťatko stále uprednostňuje sladké chute, ktoré mu pripomínajú materské mlieko – a tiež jasne uprednostňuje vôňu vlastnej matky.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • Hlas matky a ľudské tváre sú najobľúbenejšie podnety.
  • Uprednostňuje ostré kontrastné farby.
  • Počas prvých dvoch mesiacov uprednostňuje pohybujúce sa objekty.
  • Koncom druhého mesiaca už dokáže sledovať pohybujúci sa objekt zo strany na stranu.
  • V dvoch mesiacoch si objaví ručičky a dáva si ich do úst.
  • Okolo tretieho mesiaca sa výrazne zlepší koordinácia rúk so zrakovým vnemom a dieťatko začína naťahovať ruky k predmetom, ktoré vidí.
  • V troch mesiacoch sú ústa dieťatka hlavným nástrojom skúmania.
  • V tomto štádiu dieťatko rado počúva hudbu.
  Okolo štvrtého mesiaca sú už zmysly dieťatka dostatočne vyvinuté na to, aby rozoznalo základné farby a odtiene, zvuky a rôzne materiály. Už jasne vidí všetky farby a do diaľky vidí ostro. Vie odhadnúť vzdialenosť medzi sebou a predmetom. Rado počúva hlasy a zvuky z domácnosti a roztomilým brblaním sa ich snaží napodobňovať.

  Logo Tiny Love
  Oblúk na kočík - Lúka
  27.89 €
  Keď začuje hlas, začne otáčať hlavičkou zo strany na stranu a v období okolo piateho mesiaca už bude aktívne hľadať zdroj zvuku. Detské ústočká sú jedným veľkým výskumným centrom, pretože všetko s čím príde do kontaktu automaticky dáva do úst, kde predmet horlivo skúma. Zisťuje, že predmety sú z rôzneho materiálu, konzistencie, a týmto spôsobom napreduje a získava nové poznatky z veľkého neznámeho sveta.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • V období okolo štvrtého mesiaca sú vyvinuté zmysly dosiahli takmer úroveň dospelého jedinca.
  • Keď má dieťatko približne tri a pol až štyri mesiace, vyvinie sa u neho binokulárne videnie, čo znamená, že už obe oči naraz reagujú na podnety.
  • V štyroch mesiacoch dieťatko vidí aj do diaľky a vie odhadnúť vzdialenosť medzi objektmi.
  • Vyvinie sa štvrtá chuť – horká.
  • Ústa sú základným orgánom na skúmanie predmetov.
  • Rozozná hlasy členov rodiny od neznámych hlasov.
  • V troch mesiacoch hľadá zdroj zvuku nekoordinovaným otáčaním hlavičky zo strany na stranu. Od piatich mesiacov otáča hlávkou aj zhora nadol.
  • Brble a snaží sa napodobňovať zvuky a hlasy, ktoré počuje.
  V tomto štádiu sú už zmysly dostatočne vyvinuté a umožňujú dieťatku plnými dúškami nasávať radosť z vecí, ktoré ho obklopujú. Zmysly sa však budú naďalej vybrusovať každodenným skúmaním okolitého sveta. Čo sa týka zraku, dieťatko sa naučí rozlišovať tvary, farby a veľkosti. Sluch už umožní dieťatku rozoznávať zvuky a tóny, výšky a hlasitosť hudby, rozdiel medzi zvukmi jednotlivých hudobných nástrojov. Ústa sú naďalej hlavným prieskumníckym centrom a všetko čo sa mu dostane do rúk, automaticky putuje do ústočiek na výskum. V tomto období už ochutná aj prvé príkrmy, čo mu otvorí nové dimenzie chutí a vôní.

  Zmysly dieťatka sa každým dňom zdokonaľujú, ale keďže je ešte neskúsené, vyžaduje si ešte veľkú pomoc od rodičov. Pokúste sa mu zdôrazňovať hlavné vlastnosti predmetov, rozdiely medzi nimi.

  Logo Tiny Love
  Interaktívne jabĺčko na objavovanie
  11.51 €
  Dieťatko potrebuje stále nové podnety na rozvoj zmyslov – ukážte mu letiaceho vtáčika, dajte mu ovoňať jedlo, púšťajte mu hudbu. Všetky podnety, ktoré mu budete ponúkať, budú neustále rozvíjať a zdokonaľovať jeho zmysly, a navyše mu budú pripadať ohromne zábavné.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • Základný vývoj zmyslov je ukončený.
  • Uvedomuje si rozdiel medzi jednotlivými tvarmi.
  • Počuje rozdiely medzi rôznymi zvukmi, ako napríklad medzi klavírom a trúbkou.
  • Spozná, ak niekto povie jeho meno a reaguje naň otočením hlávky.
  • V deviatom mesiaci už dieťatko spoľahlivo lokalizuje zdroj zvuku a reaguje naň otočením hlavy doprava, doľava, hore či dole.
  Dieťatko už lozí a používa všetky prstíky na skúmanie predmetov, a práve tým sa mu otvárajú dvere k nekonečne zaujímavým veciam, ktoré dovtedy boli pre neho nepoznané. Používanie všetkých prstíkov na rukách mu umožňuje skúmať predmety aj inak, ako ústami. S možnosťou premiestňovať sa v priestore prichádza veľa nových možností rozvíjať všetky zmysly – napríklad lozenie v tráve, hranie sa v piesku, blate, či napadanom lístí. Všetky informácie horlivo nasáva a zdokonaľuje tak svoje zmysly.

  Logo Tiny Love
  Inšpirála s vírom - Červená
  7.00 €
  Počas tohto obdobia sa významne zdokonaľuje sluch, ktorý je neodmysliteľnou základňou pre reč. Dieťatko si začína spájať zvuk s akciou, napríklad buchnutie dverí, štekanie psa atď.

  Pri zdokonaľovaní zmyslov však dieťatko neustále potrebuje pomoc svojich rodičov, korí mu pomôžu lepšie spoznávať svet. Bez našej pomoci mu môžu uniknúť podstatné veci. Musíme ho upozorňovať na drobné rozdiely podobných vecí. To, ako to robíte, má veľký význam pre rozvoj zmyslov v budúcnosti, navyše bude mať dieťatko z týchto podnetov radosť.

  Čo už dieťatko dokáže:
  • Schopnosť lokalizovať zdroj zvuku je už dokonalá. Dieťatko otáča hlavu vo všetkých smeroch ku zdroju zvuku.
  • Vidí v diaľke aj malé objekty.
  • Vidí rozdiel medzi rôznymi geometrickými tvarmi.
  • Rozoznáva chute a vône.
  • Sluchové orgány sú už úplne vyvinuté a dieťa rozoznáva rôzne zvuky, tóny, hlasitosť, výšky hlasu, a iné.
  • Dokáže si spojiť objekt a zvuk, napríklad zvuky zvieratiek – pes šteká, prasiatko krochká, alebo zvonček cinká.