Výsledky vyhľadávania pre: Array

       Blog    Poradňa    7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     

  Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 2.

  18. November 2008 | Kategória: Ako vybrať vhodné hračky?, Hračky, Rozvoj

  Druhá časť článku od pani doktoriek z oddelenia včasnej diagnostiky na Kramároch.
  Prvá časť: Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 1.
  Tretia časť: Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 3.

  Aká je úloha rodiča pri hre dieťaťa?
  Ak je podstatou hry spontánnosť, objavnosť, tvorivosť, ničím neviazaná voľnosť, nemôžeme ju ani nariadiť ani organizovať. Hru môžeme podporovať a rozvíjať tak, že ju umožníme a že sa jej zúčastníme. Ak sa pripájame k hre dieťaťa a nechávame sa viesť jeho vlastnou aktivitou, učíme sa porozumieť jeho vnútornému svetu.

  Dieťa prechádza niekoľkými etapami vývinu hrových aktivít. Rodičia majú šancu svojou účasťou sprevádzať dieťa týmito etapami, zúčastniť sa na potrebe spontánneho učenia sa hrou. K dispozícii majú repertoár hravých elementov, ktoré uľahčujú a podporujú aktivity dieťaťa. Rodičia sa často hrajú so svojimi malými deťmi tak, že napodobňujú ich hrové činnosti.  „Zrkadlenie“, poskytovanie zrkadlovej spätnej väzby, pomáha dieťaťu vytvárať primeraný obraz svojej vlastnej osoby. Takáto spoločná hra je prispôsobená možnostiam dieťaťa, rešpektuje jeho okamžitý záujem, jeho tempo, vývin. Nepreťažuje dieťa, ani ho nenudí. Dieťa sa učí, že svet okolo neho je zrozumiteľný, predvídateľný, poznateľný a že má schopnosť pôsobiť na svoje okolie.

  Čo treba vedieť o hračkách?
  Sú to predmety, ktoré slúžia hre. Primerané hračky sú tie, ktoré dieťaťu poskytujú také skúsenosti, ktoré dieťa v danom čase práve potrebuje pre svoj zdravý vývin, pre ktoré je dostatočne zrelé, tj. vnútorne pripravené k učeniu a o ktoré má práve záujem. Hračky patria medzi stimulujúce podnety prostredia, ktoré napomáhajú rozvoju psychických funkcii a napĺňaniu vývinových potrieb.

  Ako stimulovať hrou a hračkami ?
  V prvých mesiacoch života je dieťa odkázané na aktivitu iného človeka. Tak nadobúda na význame spôsob rodičovského prístupu k vytváraniu podnetného prostredia pre vývin dieťaťa.

  Ak je podnetov príliš veľa a sú chaoticky prezentované, dieťa získava skúsenosť neistoty pri poznávaní okolitého sveta. Ak dospelí nerešpektujú reakcie dieťaťa, môže nadobúdať pocit malého významu vlastnej aktivity a môže sa fixovať pasivita. Optimálnym sa javí taký spôsob, kedy rodičia pokladajú dieťa za partnera – hračku ukážu, predvedú čo sa s ňou dá robiť a najmä podporujú vlastnú aktivitu dieťaťa pri manipulácii s ňou. Vtedy sa posilňuje istota dieťaťa a fixujú sa aktívne stratégie poznávania.

  Takéto skúsenosti získané pri poznávaní v ranom veku, ovplyvňujú základné nielen poznávacie (kognitívne),  stratégie dieťaťa v ďalšom živote, ale tiež jeho všeobecný postoj ku svetu.

  Sú niektoré hry a hračky v ranom veku vhodnejšie ako iné?
  Vhodnosť hier a hračiek je určená:

  • primeranosťou k aktuálnej vývinovej potrebe dieťaťa. Zdravý osobnostný vývin dieťaťa sa prejavuje  postupne sa rozvíjajúcimi psychickými funkciami a meniacimi sa vývinovými potrebami. V ranom veku hračky majú umožniť experimentáciu – precvičenie funkcii vlastného tela a skúmanie vlastností predmetov.
  • podnetnosťou – za najvhodnejšie hračky sa pokladajú tie, ktoré majú všestranné použitie. Hračka je najcennejšia, ak umožňuje aby dieťa získalo skúsenosti vlastnou aktivitou v prirodzenej hre.
  • V dobe dôležitosti získavania informácii má svoje miesto vo výchove i hračka edukačná. Takéto hračky skrývajú v sebe program učenia. Napr. stačí stlačiť gombík a sledovať nastavenú činnosť, ktorá je dopredu určená a obmedzuje použitie hračky len daným spôsobom. Umožňuje učenie sa novým, ešte len rozvíjajúcim sa zručnostiam dieťaťa. Podporujú však viacej vzdelávanie ako aktívnu a spontánnu hru.
  • bezpečnosťou – dieťa má mať hračku, s ktorou môže slobodne experimentovať, bez obáv z ublíženia si. Hračka má byť dostatočne odolná voči manipulácii malého dieťaťa, má umožňovať primeranú údržbu a byť hygienicky nezávadná.

  Primeranosť, rôznorodosť, podnetnosť a bezpečnosť sú základné kritéria, ktoré sú určujúce pri uvádzaní nových hračiek na trh. Špecializované firmy na hračky pre deti raného veku sú určitou zárukou, že dieťa dostane do rúk bezpečnú a vhodnú hračku.

  Autorky článku:
  PaedDr. Oľga Matušková (liečebný pedagóg, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava)
  PaedDr. Anastázia Kormanová (logopéd, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava)

  (Hodnotenie: 5 / 5, Počet hlasov: 2)
  Hlasujem ... Hlasujem ...

  Pridajte svoj komentár  (Ochrana proti spamu)