Výsledky vyhľadávania pre: Array

       Blog    Poradňa    7 elementov rozvoja™    Obchod      Košík: 0ks :: 0,00 €    Kontakt    Veľkoobchod     

  Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 3.

  23. November 2008 | Kategória: Ako vybrať vhodné hračky?, Hračky, Rozvoj

  Tretia a posledná časť článku od pani doktoriek z oddelenia včasnej diagnostiky na Kramároch.
  Prvá časť: Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 1.
  Druhá časť: Homo ludus - Človek hrajúci sa - Časť 2.

  Aké sú vývinové potreby novorodenca?
  Optimálne podmienky pre zdravý vývin dieťaťa v tomto období vytvára osoba, ktorá sa dieťaťu venuje s potešením a s plným zaujatím, ktorá citlivo reaguje na zmeny v jeho správaní, na signály dieťaťa. Pri všetkých činnostiach rodiča s dieťaťom, ale najmä pri hre, dochádza k ich súladu ako v pozornosti, tak i prežívaní. Dosiahnutie takéhoto vyladenia správania rodiča so správaním dieťaťa je asi najdôležitejšou vývinovou úlohou v novorodeneckom období.

  Hra rodiča s novorodencom zahŕňa dostatok nežného telesného kontaktu, rozprávanie sa, hra pre potešenie a pocit uspokojenia rodiča i dieťaťa. Cieľom je, aby dieťa vo vzájomnej, opakovanej interakcii s rodičmi zažívalo pocit, že svet okolo neho je poznateľný, zrozumiteľný a predvídateľný a tiež že má vlastnú schopnosť pôsobiť na svoje okolie.

  Pozornosť novorodenca pútajú najmä ľudia a najväčšiu pozornosť dieťa venuje ľudskej tvári a obrazcom, ktoré ju pripomínajú. Novorodenec reaguje viacej na vyšší ženský hlas, má rád teplo a dotyky, zo zrakových podnetov reaguje viac na pohybujúce sa predmety, základné tvary a farby, dáva prednosť kontrastom, krivkám pred priamkami.

  Aké sú vývinové potreby dojčaťa?
  Obdobie dojčaťa – je obdobím  približne od 1 mesiaca do 12 mesiacov.
  Hra dojčaťa,  najmä v prvom polroku, je ešte viazaná na obmedzený priestor a aktivitu dospelého. Dieťa môže strádať z nedostatku podnetov, ale môže byť i preťažené z množstva podnetov. Postupne však aktívne viac a viac zasahuje do svojho okolia – začína sa obdobie osamostatňovania sa. Pohyb dieťaťu umožňuje aktívne si vyberať podnety v takej kvalite a množstve, ktoré mu najviac vyhovuje a môže sa nimi zaoberať v dobe, ktorá mu najlepšie vyhovuje.

  Dieťa je dostatočne schopné prijímať podnety z okolia, ale dokáže si z nich tiež vyberať podľa svojej vôle.
  V tomto období si dieťa tvorí obraz sveta podľa citového prežívania, ktoré vzniká pri pôsobení podnetov okolia. Dieťa potrebuje opakovane získavať pozitívnu skúsenosť pri poznávaní, ktorá ho od kontaktu s okolím neodrádza.  Získava kontrolu nad svojim okolím a ak ho pozná, pokladá ho za bezpečné a predvídateľné. Preto sa odporúča malý počet hračiek, ktoré dieťa nepokladá za ohrozujúce.

  Aby sa dieťa neobávalo kontaktu s okolím a osvojilo si viac aktívny postoj než pasívny a rezignujúci, treba predkladané hračky prispôsobovať dieťaťu. Všímame si odozvu dieťaťa na rôzne hračky. Želané je, aby vrodená zvedavosť bola regulovaná podľa typu dieťaťa – tlmená alebo posilňovaná. Neznamená to však,  že dieťa sa nemá stretnúť i s negatívnymi skúsenosťami. Základnú dôveru posilňuje viac opätovné získavanie istoty než nemenný stav. Dôležitá je, aby dieťa získalo schopnosť obnovovať pozitívny vzťah k svetu i po možnej frustrácii, ktorá je v živote zákonitá.

  Hračky majú zodpovedať potrebe dojčaťa precvičovať pohyby vlastného tela a manipuláciu s jednoduchými predmetmi. V prvom polroku ide o hrkálky, hrazdičky so zvesenými predmetmi, predmety ktoré možno dobre uchopiť a ktoré sa pri pohybe menia, vydávajú zaujímavé zvuky.

  Aké sú vývinové potreby batoľaťa?
  V období medzi 1. a 3. rokom už dieťa skutočne aktívne zasahuje do širšieho okolia a aktívne si vyberá podnety. Ak však nemá v okolí nič, čo ho priťahuje, aktivita sa znižuje. Od miery stimulácie a od získavania skúseností závisí i rozvoj jeho poznávania.

  V hre batoľa naďalej experimentuje s predmetmi vo svojom okolí, skúma ich vlastnosti a účel. Súčasne si však vyberá tiež „bezpečné“ hračky, - mäkké, plyšové, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri osamostatňovaní.
  Pri manipulácii s predmetmi i hračkami vidieť rozdiel v rozmýšľaní. Dieťa prechádza od priamej  manipulácie s predmetom k zamysleniu sa a predstaveniu si správneho riešenia. Dieťa začína rozmýšľať nad stratégiami vedúcimi k cieľu. Napr. vkladacie tvary do otvorov postupne vkladá rýchlejšie a bez omylov. Rozvíja sa tiež vedomie účinku vlastnej aktivity na okolitý svet a keď dieťa chce niečo dosiahnuť plánuje svoju aktivitu. Prejavuje sa tiež fiktívna a postupne symbolická hra, hra „akože“.

  Dieťa si začína vyberať predmety, ktoré poskytujú, vďaka jeho predstavivosti, nekonečné možnosti ku hre.
  Hračky pre batoľa sú rôznorodé, umožňujúce symbolické stvárnenie alebo umožňujúce poznávať vlastnosti predmetov a pravidlá, ktoré platia v okolí. Ide o hračky, ktoré sa môžu  ťahať, napĺňať a vyprázdňovať, presýpať a prelievať, hračky ktoré vydávajú zvuk, ktoré možno rozkladať a skladať. Tiež predmety, ktoré umožňujú napodobňovať činnosti dospelých.

  Pocit istoty v tomto období vzniká z vedomia vlastných kompetencii a z pocitu bezpečného sveta. Postoj rodičov môže dieťa udržiavať v pasivite a závislosti.

  Pokusy o aktívne poznávanie majú byť pozitívne, aby dieťa získalo sebadôveru. Batoľa získava pocit dôvery v seba a svoje schopnosti.

  Autorky článku:
  PaedDr. Oľga Matušková (liečebný pedagóg, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava)
  PaedDr. Anastázia Kormanová (logopéd, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava)

  (Hodnotenie: 4 / 5, Počet hlasov: 3)
  Hlasujem ... Hlasujem ...

  Pridajte svoj komentár  (Ochrana proti spamu)